YatirimYapiyorum.gov.tr  

Haklarınız

Bu bölümde yatırımcıların   sahip olduğu haklara, yatırımları ile ilgili problemleri olduğunda yapacakları işlemlere ve yatırımcıları koruma fonu ve özel fondan nasıl yararlanabileceklerine  ilişkin bilgilere yer verilmiştir.