YatirimYapiyorum.gov.tr  

Çerçeve Sözleşmeler

Aracı kurumlar ve müşterileri arasında imzalanan çerçeve sözleşmelerin asgari unsurları SPK tarafından belirlenmiştir.

 Kurulun 28.9.2001 tarih ve 45/1288 sayılı kararı uyarınca genel olarak tüm sözleşmelerde;

-Müşteri haklarını ciddi şekilde zedeleyici ve aracı kuruluş lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan hükümlerin konulmaması,

-İspat külfetini müşteriye yükleyen kayıtlara yer verilmemesi,

-Açık ve anlaşılabilir bir dil kullanılmasına, müşterinin okumasını zorlaştıracak veya engelleyecek karakterler ve yazı büyüklüğü kullanılmaması,

-Müşteriler ile aracı kurumun hak ve yükümlülüklerinin karşılıklı ve dengeli biçimde belirlenmesi gerekmektedir.