YatirimYapiyorum.gov.tr  

Bireysel Emeklilik Sistemi Yatırımcı Bilgilendirme

Takasbank, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun 17.maddesi ve Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 28, 29 ve 31. Maddeleri çerçevesinde 2003 yılından itibaren bireysel emeklilik şirketlerine saklayıcı sıfatıyla hizmet vermekte ve katılımcıların sahip oldukları fon paylarını katılımcı bazında ve katılımcıların izleyebileceği şekilde takip etmektedir.

Bireysel emeklilik sistemi katılımcıları, e-devlet şifrelerini kullanarak http://www.takasbank.com.tr/ web adresinde bulunan "Bireysel Emeklilik" linkinden bağlanıp isimlerine açılmış hesaplarında mevcut fon değerleri ile birlikte hesaplarına aktarılan devlet katkısı tutarlarını da fon adedi ve piyasa değeri cinsinden kontrol edebilirler. Ayrıca, isteyen katılımcılar "Bireysel Emeklilik"  linkine bağlandıktan sonra "Bilgilendirme İşlemleri" bölümünü kullanarak hesaplarında meydana gelen günlük bakiye değişimlerinin SMS ve/veya e-mail ile, aylık bakiye değişimleri ve aylık fon tutar bilgilerinin ise e-mail ile gönderilmesi için talepte bulunabilirler.