YatirimYapiyorum.gov.tr  

Yatırımın Değerini İzlemek

İyi bir yatırımcı olmak için piyasayı izlemek ve yatırımlarınızı sık aralıklarla gözden geçirmek gerekir. Gerektiğinde yatırımlarınızı bir araçtan diğer bir araca kaydırabilmelisiniz.

 Sermaye piyasasında yatırım yapanlar;

  • Borsa şirketlerinin mali tabloları, mali tablo dipnotları, özel durum açıklamaları, esas sözleşmeleri, faaliyet raporları gibi bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr),
  •  Borsa endeksi ile piyasa verilerine İMKB'nin haftalık bülten, aylık bülten v.b. gibi çeşitli yayınlarından ve İMKB'nin web sayfasından (http://imkb.gov.tr/)

ulaşabilirler.

 Ayrıca SPK, İMKB'de işlem gören şirketlere web sitesi kurma ve başta mali tablo ve raporlar olmak üzere şirket ile ilgili yatırımcıların ihtiyaç duyacağı tüm bilgilere web sitesinde yer vermelerini zorunlu tutmaktadır. Yatırım yaptığınız şirketin web sitesine erişiminiz halinde yatırım yaptığınız şirket ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz tüm güncel ve geçmiş bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

 Bunun yanında SPK'nın aldığı kararlara da Kurul'un web sayfasında (http://www.spk.gov.tr) bulunan Kurul Haftalık Bülteni'nin takibi suretiyle ulaşılabilir. Ayrıca Kurul'un aynı web sayfasında yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan periyodik raporlara ve sermaye piyasası ile ilgili verilere ulaşmak da mümkündür.

 Sermaye piyasası araçlarına ve ihraççılarına ilişkin olarak bilgilerin takip edilmesini teminen, şirketlerin izahnamesi ve gazetelerde yayınlanan sirkülerler takip edilmelidir. Ayrıca ihraç ve halka arz esnasında izahname ve sirkülerlere başvuru merkezlerinden de ulaşılabilir.

 Günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında veya belli bölümlerinde yer alan faiz oranları, altın, döviz fiyatları, yatırım fonu katılma belgeleri fiyatları, hisse fiyatları, borsa endeks değeri gibi bilgiler de kullanılabilir. Basılı yayın dışında televizyon kanallarının veri yayınlarından ve teletext servisinden de piyasalarla ilgili verilere ulaşabilirsiniz.

 Finansal piyasalarla ilgili bilgilerin bir kısmını ise, bilgilerin derlenip çeşitli teknikler kullanılarak veya sadece tecrübelere dayanılarak değerlendirildiği ve elde edilen sonuçların yatırımcının yatırım kararına hizmet edecek şekilde yorumlandığı bilgiler oluşturmaktadır. Aynı verilere dayanmasına rağmen, bu tip bilgi kaynakları farklı teknik ve değerlendirmelerin kullanılması nedeniyle farklı ve birbiri ile çelişen sonuçlara ulaşabilmektedir. Gazetelerin ekonomi sayfalarında, ekonomi ve finans içerikli dergilerde, aracı kurumların araştırma birimlerince yayınlanan raporlarda yer alan yorumlanmış bilgiler de bu tür bilgilere örnek verilebilir.

Bu tip bilgiler kullanılırken kaynak seçiminde çok dikkatli olunması gerekmektedir. Kaynağın güvenilirlik derecesini belirlerken, hazırlayanların bilgi ve deneyimleri, kullanılan model ve yöntemler, verileri aldıkları kaynaklar vb. ölçüt olarak alınabilir.