YatirimYapiyorum.gov.tr  

Sermaye Piyasasında Faaliyet Göstermesine İzin Verilen Diğer Kurumlar

Sermaye piyasası araçlarının takas ve saklanması ile uğraşan kuruluşlar(www.takasbank.com.tr ) - (www.mkk.com.tr)

Derecelendirme şirketleri(http://www.spk.gov.tr/)

Bağımsız denetim kuruluşları(http://www.spk.gov.tr/)

Yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi ile uğraşan şirketler(www.spk.gov.tr)

Genel Finans Ortaklıkları(www.spk.gov.tr)

İpoteğe dayalı menkul kıymet kuruluşları(www.spk.gov.tr)

Varlık yönetim şirketleri(www.spk.gov.tr)

Portföy saklama şirketleri(www.spk.gov.tr)

Gayrimenkul değerleme şirketleri(http://www.spk.gov.tr/)