YatirimYapiyorum.gov.tr  

Yatırımcı Soruları

      Sitemizde yayınlanan sorular bilgilendirme amaçlı olup tavsiye niteliği taşımamaktadır. Kurulumuzca uygun bulunan sorular yayınlanacaktır. E-posta adresi girilmesi durumunda yatırımcı tarafından sorulan sorunun cevabı eposta olarak da gönderilecektir.

 
Bu siteye üyelik ile ilgili bir bedel varmıdır ? Yada sitede bulunan sanal portföy oluşturmanın bir bedeli varmıdır ? Saygılarımla,
[Ali Rıza Günkılıç ] | [08.11.2013 10:24:40]
Cevap : Yatırım Yapıyorum sitesinin üyelik ücreti yoktur. Siteye üye olduktan sonra Sanal Portföy uygulamasından ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

Forex hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz? SPK bu işlemleri kontrol ediyor mu?Yasal haklarımız neler?
[haliiibrahim TÜRKSEVER ] | [01.02.2012 14:03:53]
Cevap :

Sn. İbrahim TÜRKSEVER,

Kamuoyunda foreks olarak adlandırılan kaldıraçlı alım satım işlemleri; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda, 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 No’lu “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 155 inci maddesi ile yapılan değişiklikle, bir sermaye piyasası faaliyeti olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu madde hükmü uyarınca kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin Kurulumuz yetki ve sorumluluğu 31 Ağustos 2011 tarihi itibariyle başlamış olup, kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik detaylı açıklamalara http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=2011926&subid=0&ct=c&yanmenuid=1 adresinden ulaşılması mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.Bir halka arzın izinsiz olup olmadığını nasıl anlayabilir ve nereden öğrenebilirim?
[Misafir Yatırımcı ] | [14.04.2011 15:58:54]
Cevap : Halka arzın tanımına ve Kurulumuzdan izin alınmadan usulüne uygun olarak yapılmayan ve yatırımcıların mağduriyetine sebep olan izinsiz halka arza ilişkin detaylı açıklamalara Kurulumuz web sitesinde Yatırımcı Köşesinde yer alan İzinsiz Halka Arzlar başlıklı bölümden ulaşmak mümkündür. Diğer taraftan Borsada işlem görmeyen şirketlerin hisse senetlerini satın almak isteyen vatandaşlarımızın, hisse senetlerini satın aldıkları şirketlerin Kurulumuzdan izin alıp almadığını her türlü iletişim araçları vasıtası ile Kurulumuza sormaları mümkündür.

Aracı kuruluş, hesabımdan MKK komisyonu adı altında para kesiyor. MKK komisyonu nedir, ne kadardır ve kimlerden alınır?
[Misafir Yatırımcı ] | [14.04.2011 15:58:23]
Cevap : MKK'nın, işlemleri dolayısıyla üyelerinden alacağı çeşitli ücret ve komisyonlar Kurulumuz onayı ile yürürlüğe girmektedir. MKK tarafından sağlanan hizmetler dolayısıyla belirlenen tam ücret tarifesine http://www.mkk.com.tr/wps/portal/MKK/Hizmetler/Tarife adresinde bulunan internet sayfasından ulaşılabilir.

Alım veya satım emrime bağlı olarak işlem yapılıp yapılmadığını nasıl öğrenebilirim?
[Misafir Yatırımcı ] | [14.04.2011 15:57:45]
Cevap :

Yatırımcılar, MKK Yatırımcı iletişim Merkezi (AloMKK 444 0 655, MKK-Web, Çağrı Merkezi ve SMS)) aracılığıyla sicil numaraları ve şifrelerini kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki kendilerine ait alt saklama hesaplarına ulaşıp menkul kıymet bakiyeleri hakkında bilgi alabilir ve yatırımcı blokajı işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Bunlarla birlikte, Merkezi Kayıt Kuruluşu,  yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında e-CAS (Electronic Customer Alert System) sistemini devreye almıştır. Bu sistem ile yatırımcıların hesaplarında bulunan hisse senetlerine ilişkin olası hata ve suistimallerin yatırımcılar tarafından anında farkedilmesi amaçlanmakta ve oluşabilecek münferit ya da sistemik risklerin azaltılması veya yok edilmesi hedeflenmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgilere, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun www.mkk.com.tr adresinde bulunan internet sitesinden erişilmesi mümkündür.Hisse senetleri İMKB de işlem gören bir şirket iflas ettiğinde Yatırımcıları Koruma Fonu yatırımcıya ödeme yapar mı?
[Misafir Yatırımcı ] | [14.04.2011 15:57:04]
Cevap :

Hayır. Yatırımcıları Koruma Fonu'ndan aracı kuruluşların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle müşterilerine karşı sadece hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülükleri için ödeme yapılabilmektedir.

Haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumların ve faaliyetleri durdurulan bankaların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müsterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerinin (2010 yılı için) 59.147,00-TL'ye kadar olan bölümü Fon tarafindan karşılanacaktır. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır.Hisse senetleri piyasasında sürekli kazanç sağlayabilir miyim?
[Misafir Yatırımcı ] | [14.04.2011 15:55:44]
Cevap : Piyasada hisse senetlerinin fiyatları yatırımcıların beklentilerine bağlı olarak oluşan arz ve talebe göre belirlenmektedir. Ayrıca hisse senedi piyasasında kazanç ya da kayıp, yatırım yapılan şirkete ve sektöre de bağlıdır. Bu nedenle talepte oluşacak artış ve azalışlar ile yatırım yapılan şirketin performansı hisse senedi fiyatını etkileyecektir. Ancak her halükarda hisse senetlerinde mevduat gibi tutarı önceden belirli bir getiri söz konusu değildir. Ülkenin genel ekonomik gelişmesine, şirketin faaliyet ve karlılık durumuna göre fiyatlar aşağı ya da yukarı gidecek, dolayısıyla yatırımdan elde edilecek kar ya da zarar değişecektir. Ayrıca yatırımın karlılığı hesaplanırken hisse senetlerinden elde edilen kar payları da dikkate alınmalıdır.

Anonim şirketler hisse senetlerini satarken, satın alan kişilere aldıkları hisse senetleri karşılığında belli bir kar payı ödemesi garantisi verebilirler mi?
[Misafir Yatırımcı ] | [14.04.2011 15:55:12]
Cevap :

Anonim şirketlerin ortaklarına dağıtacakları kar payları hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden belirlenebilmektedir.

Şirketlerin faaliyetlerinin kar veya zararla sonuçlanabileceği göz önüne alındığında, herhangi bir şirketin ortaklarına önceden belirlenen oranlarda kar payı ödeyeceğini garanti etme imkanı yoktur.
Diğer taraftan Kurul kaydında bulunan ve payları Borsa’da işlem görmeyen halka açık şirketlerin ilgili dönem sonunda faaliyetlerini kar ile sonuçlandırması durumunda da, hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın %20'sinden az olamamak üzere nakit temettü dağıtma zorunlulukları bulunmaktadır.

Bunun yanında sadece Kurul kaydında bulunan ortaklıklar için ara dönem mali tabloları üzerinden kar dağıtımı (temettü avansı) ilgili Tebliğ'de belirlenen şartları sağlamaları durumunda mümkün bulunmaktadır.

Kurul kaydında bulunan ortaklıkların kar ve temettü avansı dağıtım esasları Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliğ'de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. (Söz konusu Tebliğe Kurulumuz web sayfasından ulaşılabilecektir). Bununla birlikte, Kurulumuz kaydında bulunan ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esasları, Kurulumuzun 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı Kararı ile belirlenmiş ve Kurulumuzun 25.01.2010-29.01.2010 tarih ve 2010/4 sayılı Haftalık Bülten’i aracılığı ile kamuya duyurulmuştur.