YatirimYapiyorum.gov.tr  

Ortaklık Varantları

Ortaklık varantları, sahibine ihraçcı ortaklığın veya payları Borsada işlem gören başka bir ortaklığın belirli sayıda hissesini, belirli bir fiyattan, belirli bir dönem içerisinde satın alma hakkı veren sermaye piyasası aracıdır. Bu yönüyle ortaklık varantları hisse satın alma hakkı veren opsiyon sözleşmelerine benzemektedir.

  İhraçcı ortaklığın kendi paylarını satın alma hakkı veren varantlarda, varantın yatırımcı tarafından işleme konulması durumunda ihraçcı şirket, varanttan kaynaklanan satın alma hakkını kullanan kişilere yönelik tahsisli sermaye artırımı yaparak yatırımcıların değişim talebini karşılamakta ve tedavüle yeni hisseler çıkarmaktadır.

 Payları Borsada işlem gören başka bir ortaklığın paylarını satın alma hakkı veren varantlarda ise ihraçcı, varant sahiplerinin değişim taleplerini kendi mülkiyetinde bulunan hisseleri kullanarak karşılamaktadır.

 Ortaklık varantlarının tek başına ihracı mümkün olmayıp, bir menkul kıymet (hisse, borçlanma aracı, vb.) ihracının yanında bu ihracın maliyetinin düşürülmesi, daha fazla yatırımcının ilgisinin çekilmesi amacıyla promosyon olarak verilmektedir.

 Ülkemizde borçlanma aracı ihracının çok yoğun olarak yapılmadığı dikkate alındığında, bu tür bir finansal aracın varlığı, özel sektör borçlanma aracı ihraçlarının önünün açılmasına imkan sağlayabilecektir. Diğer taraftan, halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları sırasında sermayenin tamamının ödenmesi ilkesi çerçevesinde hisselerini asgari olarak nominal değer üzerinden ihraç etme zorunluluğunda olmaları, bu ortaklıkların sermaye piyasalarından yeterince faydalanabilmelerini engellemektedir. Bu nedenle ortaklık varantı ihracı, daha fazla primli sermaye artırımı yapılmasına ve özellikle hisseleri Borsada 1 TL'nin altında işlem gören ortaklıkların sermaye artırımına daha fazla ortağın katılmasına yardımcı olacak ve sermayenin tabana yayılmasını ve halka açıklık oranının artmasını sağlayacaktır.