YatirimYapiyorum.gov.tr  
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ÖzellikleriEmeklilik sisteminin yatırımcıya getirdiği maliyetler nelerdir?Vergi düzenlemeleriBireysel emeklilik hizmeti kimler tarafından sunulacaktır?Bu şirketlerin sunacakları hizmetin, mevcut hayat sigortası şirketlerinin emekliliğe yönelik olarak sundukları emeklilik ürünlerinden nasıl bir farkı vardır?Kişinin kendi tercihleri ön planda olacağına göre, kişi doğru yatırım tercihini nasıl yapabilecektir?Kişinin yatırım alternatifleri nelerdir? Nelere yatırım yapabilir? Ödenen katkılar emeklilik şirketi tarafından ne şekilde değerlendirilebilir?Katılımcının katkı paylarının tamamını hisse senedi bulunan bir fona yatırması durumunda, piyasaların olumsuz bir tablo içinde olduğu dönemlerde zarar etmesi gibi bir risk söz konusu olmayacak mıdır?Bu sisteme katılmaya karar veren bir kişi katkı paylarını ne şekilde ödeyecektir? Asgari katkı payı ödenmesi zorunluluğu var mıdır?Emeklilik şirketinden memnun olmayan ya da yatırım yaptığı fonun getirisini beğenmeyen bir yatırımcı fonlarını, planını ya da şirketini değiştirebilir mi?Katılımcılar sisteme katkı payı ödemeye ara verebilirler mi?Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma hakkı var mıdır?Emekliliğe hak kazanmanın şartları nelerdir?Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimler ne şekilde ödenir?Bu sisteme katılan kişi, SSK’ya veya diğer sosyal güvenlik kurumlarına ödediği primleri aktarabilir mi?Birikimli hayat sigortası bulunan sigortalılar birikimlerini bireysel emeklilik sistemine aktarabilir mi?Bireysel emeklilik sistemi devlet güvencesi altında mıdır? Emeklilik şirketinin iflası halinde katılımcıların haklarını koruyacak düzenlemeler var mı?Bu sisteme katılmak isteyen kişiler nerelere başvurmalıdır? Kimlere danışmalıdır?Emeklilik sistemine nasıl dahil olunur?Vesting (hak ediş) sözleşmesi nedir?Bireysel emeklilik sistemi ve emeklilik fonlarıBireysel Emeklilik Sistemi Yatırımcı Bilgilendirme

Bireysel emeklilik sistemi ve emeklilik fonları

Ülkemizdeki sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak ve kamu sosyal

güvenlik sistemimizi tamamlayıcı nitelikte özel emeklilik programlarının

oluşturulması amacıyla hazırlanan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Yatırım Sistemi Kanunu, 7 Nisan 2001 tarih ve 24366 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanmış ve yayımından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.

Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi, bireylerin emekliliğe yönelik

tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi suretiyle emeklilik döneminde ek bir

gelir sağlanarak refah düzeyinin yükseltilmesine, ekonomiye uzun vadeli

kaynak yaratarak istihdamın artırılmasına ve ekonomik kalkınmaya katkıda

bulunulmasına, sosyal güvenliğin kapsamının genişletilmesine, kamunun

sosyal güvenlikten kaynaklanan yükünün azaltılmasına, mali sektörde uzun

vadeli fonların artarak kurumsal yatırımcıların gelişmesine ve sermaye

piyasalarının derinleşmesine olanak sağlayacak bir özel emeklilik sistemidir.

Emeklilik Fonu, emeklilik şirket tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde

alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların,

riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla

oluşturulan malvarlığıdır.

Emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği araçlar şunlardır:

    a. Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat ile katılma hesapları (TL ve yabancı

para cinsinden),

    b. Borçlanma araçları (ters repo dâhil) ile hisse senetleri,

    c. Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar,

    d. Repo işlemleri,

    e. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri,

    f. Borsa para piyasası işlemleri,

    g. Yatırım fonu katılma payları,

    h. Kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye

piyasası araçları.