YatirimYapiyorum.gov.tr  
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ÖzellikleriEmeklilik sisteminin yatırımcıya getirdiği maliyetler nelerdir?Vergi düzenlemeleriBireysel emeklilik hizmeti kimler tarafından sunulacaktır?Bu şirketlerin sunacakları hizmetin, mevcut hayat sigortası şirketlerinin emekliliğe yönelik olarak sundukları emeklilik ürünlerinden nasıl bir farkı vardır?Kişinin kendi tercihleri ön planda olacağına göre, kişi doğru yatırım tercihini nasıl yapabilecektir?Kişinin yatırım alternatifleri nelerdir? Nelere yatırım yapabilir? Ödenen katkılar emeklilik şirketi tarafından ne şekilde değerlendirilebilir?Katılımcının katkı paylarının tamamını hisse senedi bulunan bir fona yatırması durumunda, piyasaların olumsuz bir tablo içinde olduğu dönemlerde zarar etmesi gibi bir risk söz konusu olmayacak mıdır?Bu sisteme katılmaya karar veren bir kişi katkı paylarını ne şekilde ödeyecektir? Asgari katkı payı ödenmesi zorunluluğu var mıdır?Emeklilik şirketinden memnun olmayan ya da yatırım yaptığı fonun getirisini beğenmeyen bir yatırımcı fonlarını, planını ya da şirketini değiştirebilir mi?Katılımcılar sisteme katkı payı ödemeye ara verebilirler mi?Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma hakkı var mıdır?Emekliliğe hak kazanmanın şartları nelerdir?Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimler ne şekilde ödenir?Bu sisteme katılan kişi, SSK’ya veya diğer sosyal güvenlik kurumlarına ödediği primleri aktarabilir mi?Birikimli hayat sigortası bulunan sigortalılar birikimlerini bireysel emeklilik sistemine aktarabilir mi?Bireysel emeklilik sistemi devlet güvencesi altında mıdır? Emeklilik şirketinin iflası halinde katılımcıların haklarını koruyacak düzenlemeler var mı?Bu sisteme katılmak isteyen kişiler nerelere başvurmalıdır? Kimlere danışmalıdır?Emeklilik sistemine nasıl dahil olunur?Vesting (hak ediş) sözleşmesi nedir?Bireysel emeklilik sistemi ve emeklilik fonlarıBireysel Emeklilik Sistemi Yatırımcı Bilgilendirme

Bu sisteme katılmak isteyen kişiler nerelere başvurmalıdır? Kimlere danışmalıdır?

Kişi doğrudan emeklilik şirketine başvurabilir ancak yaygın bir pazarlama ve tanıtım faaliyeti yapılabilmesi için bireysel emeklilik aracıları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bireysel emeklilik aracısı, bir sözleşmeye dayanarak, daimi bir surette şirketlerin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları şirket adına yapan kişidir. Bireysel emeklilik aracılığını aşağıda belirtilmiş olan kişiler yapabilir:

  • Herhangi bir şirkete bağlı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, daimi bir surette şirketlerin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya şirket adına yapan bireysel emeklilik aracıları,
  • Bireysel emeklilik, hayat veya ferdi kaza ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve satış faaliyetinde bulunmak üzere kurulmuş, sermayesinin en az %51'i bir şirkete veya hayat sigorta şirketine ait pazarlama ve satış şirketlerinde çalışan ve emeklilik sözleşmelerine aracılık eden bireysel emeklilik aracıları,
  • Sigorta acentesi veya hayat sigorta brokeri olan veya kuruluşunda çalışan bireysel emeklilik aracıları,
  • Şirketlerde çalışan pazarlama ve satış elemanları.

Bunlar potansiyel katılımcılara sistemi tanıtarak, katılımcıların daha sağlıklı karar vermelerine yardımcı olacak kişilerdir. Bu kişiler için yeterlilik sınavları yapılmakta ve başarılı kişilere lisans verilmektedir. O nedenle sistemin nitelikli kişiler tarafından doğru olarak tanıtılması ve pazarlanması konusunda gerekli tedbirler alınmıştır.