YatirimYapiyorum.gov.tr  
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ÖzellikleriEmeklilik sisteminin yatırımcıya getirdiği maliyetler nelerdir?Vergi düzenlemeleriBireysel emeklilik hizmeti kimler tarafından sunulacaktır?Bu şirketlerin sunacakları hizmetin, mevcut hayat sigortası şirketlerinin emekliliğe yönelik olarak sundukları emeklilik ürünlerinden nasıl bir farkı vardır?Kişinin kendi tercihleri ön planda olacağına göre, kişi doğru yatırım tercihini nasıl yapabilecektir?Kişinin yatırım alternatifleri nelerdir? Nelere yatırım yapabilir? Ödenen katkılar emeklilik şirketi tarafından ne şekilde değerlendirilebilir?Katılımcının katkı paylarının tamamını hisse senedi bulunan bir fona yatırması durumunda, piyasaların olumsuz bir tablo içinde olduğu dönemlerde zarar etmesi gibi bir risk söz konusu olmayacak mıdır?Bu sisteme katılmaya karar veren bir kişi katkı paylarını ne şekilde ödeyecektir? Asgari katkı payı ödenmesi zorunluluğu var mıdır?Emeklilik şirketinden memnun olmayan ya da yatırım yaptığı fonun getirisini beğenmeyen bir yatırımcı fonlarını, planını ya da şirketini değiştirebilir mi?Katılımcılar sisteme katkı payı ödemeye ara verebilirler mi?Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma hakkı var mıdır?Emekliliğe hak kazanmanın şartları nelerdir?Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimler ne şekilde ödenir?Bu sisteme katılan kişi, SSK’ya veya diğer sosyal güvenlik kurumlarına ödediği primleri aktarabilir mi?Birikimli hayat sigortası bulunan sigortalılar birikimlerini bireysel emeklilik sistemine aktarabilir mi?Bireysel emeklilik sistemi devlet güvencesi altında mıdır? Emeklilik şirketinin iflası halinde katılımcıların haklarını koruyacak düzenlemeler var mı?Bu sisteme katılmak isteyen kişiler nerelere başvurmalıdır? Kimlere danışmalıdır?Emeklilik sistemine nasıl dahil olunur?Vesting (hak ediş) sözleşmesi nedir?Bireysel emeklilik sistemi ve emeklilik fonlarıBireysel Emeklilik Sistemi Yatırımcı Bilgilendirme

Emeklilik sisteminin yatırımcıya getirdiği maliyetler nelerdir?

Katılımcının bireysel emeklilik sistemine ilk kez katılması sırasında veya yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde belirli bir giriş aidatı alınabilmektedir. Giriş aidatı aylık brüt asgari ücretin yarısını aşamaz, emeklilik sözleşmesi kuruluşu aşamasında azami bir yıl süre içinde taksitler halinde de alınabilir veya tahsilatı, beş yılı aşmamak kaydıyla ertelenebilir.

Ayrıca;

  • Yapılan katkı payları üzerinden azami %8 oranını aşmamak kaydıyla yönetim gideri kesintisi alınabilir. Örneğin en yüksek oran olan %8 oranında yönetim gideri kesilmesi durumunda 100 TL tutarındaki katkı payının 92 TL'si yatırıma yönlendirilir.
  • Fonun net varlık değeri üzerinden hesaplanan günlük azami % 0,010 oranında fon işletim gideri kesintisi,
  • Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine ve saklayıcı kuruluşa şirket tarafından ödenen sabit giderler, emeklilik planında belirtilmek kaydıyla bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerden indirilebilir.,

söz konusu olabilir.

Yukarıda yer verilen gider ve kesintilere ilişkin bilgilere emeklilik sözleşmesinde yer verilmesi zorunludur.