YatirimYapiyorum.gov.tr  
Hisse SenediTahvilHisse Senedi ile Tahvil Arasındaki FarklarVadeli İşlem SözleşmeleriYatırım Fonu Katılma BelgeleriKaldıraçlı Alım Satım İşlemleriKaydi Sistem Nedir?Takas Nedir?DiğerEmeklilik Planlama

Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

Yatırım fonları halktan topladıkları paralar karşılığı, hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri inançlı mülkiyet esasına göre yönetirler. Her bir yatırımcı, fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma belgesini alarak fona ortak olurlar. Yatırım fonu katılma belgeleri yatırımcının fon portföyüne ortak olmasını sağlayan belgelerdir.

 Yatırım fonlarındaki katılma belgelerini, şirketlerin hisse senetlerine benzetebiliriz. Nasıl yatırımcılar, hisse senedi alarak şirketlere ortak olurlar ve o şirketler üzerinde hak sahibi olurlar ise, benzer şekilde yatırım fonlarında da katılma belgesi ile fon portföyüne ortak olunur. Ancak, hisse senedi sahipleri şirket yönetimine katılabilirken, katılma belgesi sahiplerinin fon yönetimine katılma hakları yoktur.

 Ayrıca, bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören Borsa Yatırım Fonları (BYF) yatırım fonları bulunmaktadır. BYF'lerin temel özelliği, fon katılma belgelerinin hisse senetleri gibi İMKB'de işlem görebilmesidir. Borsa yatırım fonu paylarının, aynen hisse senetleri gibi, aracı kurumlar vasıtasıyla İMKB Fon Pazarı'nda alınıp satılması mümkündür. 

 Yatırım fonları hakkında daha fazla bilgi için:

( http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=78&fn=78.pdf&submenuheader=null)

(http://www.imkb.gov.tr/products/ETF.aspx)